De factuur ontvangt u binnen week nadat u uw examen hebt geboekt. In uw account kunt u de factuur ook downloaden. Wanneer u niet voor automatische incasso gekozen hebt, dient u de factuur binnen 14 dagen over te maken naar het rekeningnummer

NL78ABNA0609585762  t.n.v. CreatiefNivo.