Diploma’s en certificaten worden éénmalig verstrekt. Het is wel mogelijk om een duplicaat aan te vragen tot maximaal vijf jaar na het behalen van het diploma. Hieraan zijn echter kosten verbonden. Deze kosten kun je in de tarievenlijst terugvinden. Indien je akkoord gaat met de kosten dan kun je het bedrag overmaken op rekeningnummer: NL78ABNA0609585762. Hierbij graag jouw naam, adres en het betreffende certificaat/diploma vermelden. Zodra wij de betaling hebben ontvangen, sturen wij je het duplicaat zo spoedig mogelijk toe en ontvang je van ons een factuur.


Als je jouw diploma meer dan vijf jaar geleden heeft behaald, is het mogelijk om een verklaring aan te vragen. Deze kosten kun je ook terugvinden in de tarievenlijst.