Een klacht gaat NIET over de inhoud van een examen, maar over alle andere zaken (zoals geluidsoverlast, niet netjes te woord gestaan enz.) Een klacht kun je richten aan de algemeen directeur. Een bezwaar en beroepschrift gaat over de inhoud van een examen. Als je het niet eens bent met de uitslag omdat je vindt dat een bepaald antwoord dat je hebt gegeven wel goed is, dan kun je bezwaar maken. Aan een bezwaarschrift zijn wel voorwaarden gebonden. Lees goed in je uitslagbrief/email hoe je bezwaar kunt maken. Een bezwaarschrift richt je aan De Examencommissie. Indien je van mening bent dat het bezwaarschrift niet goed is afgehandeld, dan kun je een beroepschrift indienen. Een beroepschrift richt je aan het College van Beroep.