Jouw bezwaar- of beroepschrift wordt pas in behandeling genomen zodra het bedrag aan griffierecht op de rekening van CreatiefNivo is bijgeschreven. Middels deze machtiging willen wij deze procedure voor de kandidaat versnellen.