Jouw klacht wordt in behandeling genomen door de directie van het Exameninstituut. Jouw bezwaarschrift wordt in behandeling genomen door de Examencommissie.