Klacht en Bezwaar

Hoe dien ik een klacht in?
Klachten moeten via ons klachtenformulier worden ingediend. Klachten zijn slechts ontvankelijk indien ze zijn ontvangen binnen 6 weken na het evenement of v...
Ma, 20 Mei, 2019 at 10:24 AM
Hoe dien ik een bezwaar in?
Bezwaarschriften kunnen uitsluitend schriftelijk, bij voorkeur via e-mail, worden ingediend en moeten met reden zijn omkleed. Bezwaren dienen te worden inged...
Vr, 31 Mei, 2019 at 5:08 PM
Wanneer kan ik de uitspraak ontvangen?
Het College van Beroep doet binnen 6 weken na afloop van de beroepstermijn een gemotiveerde en bindende uitspraak. Het College kan de uitspraak met maximaal...
Ma, 20 Mei, 2019 at 10:24 AM
Wat is griffierecht?
Griffierechten zijn de kosten die je moet betalen voor het starten van de bezwaar- of beroepsprocedure. De kosten vind u in onze tarievenlijst.
Vr, 31 Mei, 2019 at 5:09 PM
Waarom dien ik een machtiging af te geven?
Jouw bezwaar- of beroepschrift wordt pas in behandeling genomen zodra het bedrag aan griffierecht op de rekening van CreatiefNivo is bijgeschreven. Middels ...
Ma, 20 Mei, 2019 at 10:25 AM
Wie handelt mijn klacht en bezwaar af?
Jouw klacht wordt in behandeling genomen door de directie van het Exameninstituut. Jouw bezwaarschrift wordt in behandeling genomen door de Examencommissie....
Vr, 31 Mei, 2019 at 5:09 PM
Welke termijnen worden gehanteerd?
Klachten zijn slechts ontvankelijk indien ze zijn ontvangen binnen 6 weken na het evenement of voorval waarop ze betrekking hebben. Klachten worden afgehande...
Vr, 31 Mei, 2019 at 5:09 PM
Hoe wordt de uitspraak verstuurd?
Bij een bezwaarschrift wordt de uitspraak schriftelijk en gemotiveerd aan de bezwaarde ter kennis gebracht. Bij een beroepschrift wordt de uitspraak schrif...
Ma, 20 Mei, 2019 at 10:25 AM
Kan ik mijn examen inzien?
Het is mogelijk om van je gemaakte examen de foutief beantwoorde vragen in te kijken. Je kunt jouw flextoets inzien tot 6 weken na de examendatum. Een schrif...
Vr, 31 Mei, 2019 at 5:09 PM